Praktijk

Aanbod

Werkwijze

Kortdurende Psychotherapie
Mentale Coaching
Arbeid Gerelateerde Coaching
Internet Therapie
De kern van mijn aanpak is cliënten helpen bij het vinden van een persoonlijk evenwicht, knopen
door te hakken en nieuwe wegen bewandelen. Mijn werkwijze laat zich omschrijven als kortdurend, pragmatisch en oplossingsgericht.

Het intake gesprek staat in het teken van onderzoek. Uw klachten, levensomstandigheden en
wensen worden in kaart gebracht. Aan het eind van dit eerste gesprek krijgt u één of meerdere
vragenlijsten aangeboden, om een zo goed mogelijke analyse van uw klacht te maken. Er wordt gebruik gemaakt van Cotan goedgekeurde tests. In het volgende gesprek worden alle bevindingen met u besproken en wordt een voorstel gedaan voor een behandeling die het beste bij u past.

Eetproblematiek wordt met EMDR therapie en/of cognitieve gedragstherapie behandeld.

Therapie online maakt het mogelijk om in een korte tijd diepgaande veranderingsprocessen tot
stand te brengen, gedrag te veranderen en tot inzichten te komen. Uitsluitend via internet, met
eenvoudige tools die iedereen tot zijn beschikking heeft. Traject duurt ongeveer één week en
kan op ieder gewenst moment gestart worden.